.......  
   

Temel Tarımsal Göstergeler
(Main Agricultural Indicators)

2010-2012 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları
ile ilgili 2009/1 Sayılı
DPTMüsteşarlığı Genelgesi
(18/09/2009 tarih ve 27353 Sayılı R.G.)
   
 
Orta Vadeli Program (2010-2012) kamuoyuna açıklandı
  Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar 2009
     
GAP Eylem Planı
Resmi İstatistik Programına Katkılarımız

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Necatibey Cad. No:108 06100 YÜCETEPE - ANKARA
Tel: +90 (312) 294 50 00

bilgi@dpt.gov.tr

Web sayfamız hakkında görüşleriniz için : ybm-bilgi@dpt.gov.tr
© DPT tarafından sunulan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
01.01.2005'den itibaren sayfamıza DPT dışından
   2200348   
kez ulaşılmıştır.